© redactie Westerpark-Web - Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op deze website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.
redactie@westerpark-web.nl

Geschiedenis van het Westerpark 

 

In Rijnsburg realiseert Stichting SpiritWonen - nu Dunavie - uit Katwijk "plan Westerhaghe". Deze nieuwe en sfeervolle woonwijk verrijst aan de westkant van het 'bloemendorp', dat sinds 1 januari 2006 deel uitmaakt van de gemeente Katwijk.

In dit woongebied hebben oude woonblokken inmiddels plaatsgemaakt voor aansprekende nieuwbouw met hierin een grote diversiteit een koop-, huur- en seniorenwoningen. In deze waterrijke en groene omgeving heeft Stol Architecten uit Lisse gezorgd voor passende, hedendaagse architectuur, pal aan de waterkant. De eerste fase van Bouwplan Westerhaghe is inmiddels voltooid. Daarna staat Plandeel Boslaan op de agenda, luisterend naar de naam "De Waterkers". Ook dit deel is inmiddels gerealiseerd.

Met aan één zijde het Additioneel Kanaal en diverse waterpartijen aan twee andere zijden, is een groen schiereiland, "Westerhaghe", ontstaan, waar het aangenaam wonen en verblijven is. Vanaf de rotonde aan de Sandtlaan vormt de nieuwe, met bomen omgeven Boslaan, de fraaie hoofdentree naar dit bijzondere schiereiland. Deze toegangsweg versterkt het groene karakter van "Westerhaghe" op onmiskenbare wijze.
Dat geldt ook voor andere groengebieden van deze woonomgeving, waaronder een kinderboerderij, speelvelden en een nog te realiseren mooi, Frans aandoend plein met prachtige platanen.

Als bewoner van de nieuwe wijk Westerhaghe kunt u in Rijnsburg terecht voor nagenoeg alle dagelijkse voorzieningen. Zo is er voldoende medische basiszorg, een gezellig winkelcentrum, zijn er onderwijs- en kinderopvang-mogelijkheden en diverse sportfaciliteiten. Omdat Katwijk en grote steden als Leiden en Den Haag binnen handbereik liggen, zijn alle voorzieningen dichtbij.

Het eerste onderdeel van het veelomvattende plan Westerhaghe dat gerealiseerd werd en wordt door Heijmans Bouw, is plandeel Sandtlaan.

Genoemd naar de gelijknamige, doorgaande weg die Rijnsburg verbindt met Katwijk. In westelijke richting vormt het Additioneel Kanaal, een drukbevaren waterweg, de begrenzing. Bestaande, flink vergrote en voor een deel ook nieuwe waterpartijen omsluiten het plangebied in alle andere richtingen en maken het tot een schiereiland, waar het goed toeven èn wonen is.

Drie van de zes appartementengebouwen (Buxus, Taxus en Prunus) kijken uit over het Additioneel Kanaal; deze tellen elk negen verdiepingen. De overige drie gebouwen (Laurier, Hazelaar en Cipres) zijn iets lager: zes verdiepingen. Allen bieden een ruime variatie aan appartementen, zowel in de koop- als huursector. Variërend van een ‘standaard’ terrasappartement tot een exclusief penthouse. Kleinschaligheid is het trefwoord: per bouwlaag bevinden zich hoogstens vier appartementen, en op het hoogste en laagste niveau zelfs nog minder.

Fase 1 werd gestart in oktober 2005. Zes appartementgebouwen die op het maaiveld en direct boven omringd zijn door een dubbellaagse parkeergelegenheid met 263 parkeerplaatsen. Het geheel ligt in een L-vorm, waarvan de korte poot grenst aan het Additioneel Kanaal, vlak voordat dit water in de Vliet uitkomt. De appartementen zijn gegroepeerd aan weerszijden van een lifthal, die het gebouw als het ware symmetrisch doorsnijd; doordat deze doorsnijding ook in de gevel zichtbaar is, oogt het geheel bijzonder slank. Kenmerkend zijn ook de inpandige balkons voorzien van gemetselde penanten op de kopgevels, die op de bovenste etage’s overgaan in serre’s.

De tweede bouwfase van "Westerhaghe" bestaat uit plandeel Boslaan.

Koop-deelplan 'Waterkers' bestaat uit 15 bijzondere waterwoningen, gelegen in een halve ronding. Vijf appartementen bevinden zich op de begane grond en tien maisonnettes op de twee woonlagen daarboven. Aan de voorzijde grenzen de woningen aan een zijstraat van de Boslaan; aan de achterzijde liggen de terrassen aan een aftakking van het Additioneel Kanaal.

De Vereniging van Huntington, SpiritWonen (dunavie) en Duyn & Rhyn hebben in het nieuwbouwcomplex Westerhaghe in Rijnsburg zes aangepaste appartementen ingericht. De woningen zijn bestemd voor alleenwonenden in de eerste fase van de ziekte van Huntington.

De ziekte van Huntington uit zich onder meer in onwillekeurige bewegingen, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. Als deze uitingen van de ziekte verergeren, is uiteindelijk opname in een verpleeghuis noodzakelijk. Verpleeghuis Overduin (onderdeel van Duyn & Rhyn) heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een kenniscentrum in de zorg en behandeling van mensen met de ziekte van Huntington.

De mensen met de ziekte van Huntington, die in de appartementen wonen, zijn zelf verantwoordelijk voor eerstelijns medische zorg, bijvoorbeeld via de eigen huisarts. Aanvullende zorg is op indicatie te leveren door of via Duyn & Rhyn.

De overige appartementen zijn huurappartementen, merendeels voor senioren.

Fase 1 bestaat uit 164 appartementen in 6-tal appartementgebouwen van 8-10 lagen. Fase 2 bestaat uit 44 seniorenwoningen en 33 kadewoningen. Fase 3 bestaat uit 82 appartementen en 54 eengezinswoningen

 

(Bronnen: http://www.westerhaghe.nl/ , http://www.heijmans.nl/ en http://www.rtvkatwijk.nl)

 

Geschiedenis van Rijnsburg

 

 

 

 

De geschiedenis van Rijnsburg gaat meer dan 1000 jaar terug en leidt onder andere naar Rudolfsheim. Al in de zesde eeuw was het dorp ‘Rothulfuashem’ (Rudolfsheim) een dichtbewoonde plaats aan de oever van de getijdenstroom ‘Flieta’ ofwel Vliet. In het vroegere graafschap Holland (900) lag er bij Rudolfsheim een verdedigingswerk - waarschijnlijk een volksburcht - waardoor de naam rond 1000 veranderde in ‘Rinasburg’, het huidige Rijnsburg.


Van 1133-1574 was Rijnsburg bekend door de nauw met het Grafelijk Huis verbonden Benedictijner abdij voor adellijke vrouwen. De abdij werd in 1133 gesticht door Petronella van Saksen, weduwe van graaf Floris II. In de Romaanse abdijkerk werden talrijke leden van het Hollandse Grafelijk Huis bijgezet, waaronder Willem I, Floris IV, Floris V en Jan I van Holland.


In de 17e eeuw ontstond in het dorp de bekende protestantse stroming van de Rijnsburger Collegianten. In 1661 kwam de Joodse wijsgeer
Baruch de Spinoza in conflict met zijn afkomst en de heersende godsdienstige opvattingen. Van 1661-1663 woonde hij in deze geestelijk tolerante omgeving, waar hij werkte aan zijn hoofdwerk Ethica.


Rijnsburg kende in de 17e en 18e eeuw veel goed producerende land- en tuinbouwers, die eeuwenlange ervaring met grond en gewassen wisten te gebruiken. In de 19e eeuw echter verarmde het dorp zeer snel door de opkomst van het Westland en het ontbreken van een goede prijs voor de agrarische producten. In deze zware economische nood wierpen de bloemenhandel en bloementeelt zich tenslotte op als redmiddel.


Ook Rijnsburg leed onder de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na 1945 krabbelde het weer snel overeind. Het oude dorpscentrum werd grotendeels vernieuwd, nieuwe woonwijken werden gebouwd (plan West, Frederiksoord, de Hoek, Kleipetten en momenteel De Horn, Frederiksoord Zuid, De Roover).